Oefen verslagen

Regio 20 oefent een aantal maal per jaar, de geplande oefeningen staan in de agenda. Daarnaast is er elke eerste donderdag van de maand om 19:00 uur een inmeldronde op 145.400 FM, daarna wijken wij uit voor onderling QSO naar repeater Breda (PI3BRD)

Hiervan wordt een oefenverslag gemaakt. Deze is beschikbaar voor leden van DARES. Indien u een oefenverslag wenst te ontvangen, kunt u zich richten tot de regiocoördinator.